อันยองฮาเซโยค่ะสาว ๆ ทุกคน วันนี้ทักทายกันแบบฉบับเกาหลีเลย เพราะวันนี้ The Passion จะมาบอกต่อ เครื่องสำอางเกาหลี 7 แบรนด์ดัง ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ แพ็คเกจน่ารัก คอนเซ็ปต์ดี แถมยังราคาย่อมเยาอีกด้วย เตรียมเงินในกระเป๋าของสาว ๆ ไว้ให้ดีนะค้าาาา

อยากจะมีหน้าและผิวสวยใสแบบสาวเกาหลี แต่ต้องเจอแดด เจอควันทุกวัน ชาตินี้จะได้ครึ่งนึงของสาว ๆ แดนกิมจิบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่… ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะสาว ๆ ! เพราะเดี๋ยวนี้เค้ามีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เพียบบบบ ที่สามารถดลบันดาลให้สาว ๆ ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ได้มีผิวสวยใสเหมือนสาวเกาหลีเลยล่ะค่ะ พูดแบบนี้คงอยากจะรู้แล้วใช่มั้ยล่ะคะว่า เครื่องสำอางเกาหลี 7 แบรนด์ที่ว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าาา

 Etude House 

ถ้าพูดถึงเครื่องสำอาง คงไม่พูดถึง Etude ไม่ได้เพราะเรียกได้ว่า เป็นแบรนด์เกาหลีที่เข้าไทยมาแรก ๆ เลย แถมยังได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบรนด์ Etude นั้นมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของสกินแคร์และการแต่งหน้าเลย มีคุณภาพไม่พอ แพ็คเกจก็ยังน่ารักโดนใจสาว ๆ หลายคนอีกด้วย ใครที่ชอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาไม่แรง แถมพกแล้วยังน่ารักกุ๊กกิ๊ก ๆ Etude ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ๆ เลยล่ะค่ะ!

He hurriedly recorded his conversation in a black book with a sweaty pen. Oh, just do it. Now, go to those trash cans, stay there and direct the traffic until the entire street is clear. Did you hear that She turned and left without saying anything good or not, A street, began to slowly move a few trash cans. Every driver who passed by her glared at her, and some mumbled in her mouth. Shakes glanced at the watch. Another hour I can hold on. 3 The peregrine falcon gently waving a few wings, landing in the edge of the windowsill. Outside the window, noon the sun bright and dazzling, the weather seems to be extremely hot. Finally, the man murmured, turning his head to the buzzing doorbell and looking at the door to the downstairs. Is he He shouted at the staircase, is it Lincoln Lyme turned his head to the window again without hearing any answer. The peregrine falcons head turned a little and moved very fast, just like a spasm, immediately returning to the original elegant gesture of keeping. Lyme noticed the blood stained its paw, and a piece of yellowish Microsoft exam flesh was pulled by its small, black, nut shell-like beak. It stretches short neck, move slowly to the nest, the action is reminiscent of not a bird, but a snake. The peregrine Falcon dropped the meat into the small mouth of a blue-winged bird. http://www.examtestview.com/ What I now see is the only creature in New York City without any natural enemies, Lyme thought. Maybe God except God. He heard footsteps, and someone was walking up the stairs. Is 300-135 pdf he He asked Thomas. The young man answered, No. Who is that The doorbell rang, is not it Thomass eyes looked at the window. The bird is back.Look, theres blood on your windowsill.Do you see them The female peregrine faltered slowly into Lymes gaze. A blue-gray feather, gorgeous like fish. It is looking up, looking back and forth toward the sky. They are always together, will they be with them for life Exclaimed Thomas. Like a geese Lymes eyes returned to Thomas. The latter was bowing his strong, young waist forward, looking through the window, which was splashed with rain. Who is here Lyme asked again. He was annoyed by the deliberate delay of young people. Visitors. Visitors Ha Lyme snorted. He tried to Cisco exam recall when the last guest visit was. That is at least three months ago. Who was the 400-101 questions guest last visited Maybe those reporters, or a distant relatives. Thats right, its Peter Chter, a spine neurologist in Lyme. Blaine has Microsoft exam been here several times, but she certainly can not be a visitor. Its so cold here, complains Tommy, reaching out to open the window at the same time. Young typical performance. Lyme thought. Do not open the window, he ordered, well, tell me whos coming Its cold. Youre going to scare the bird.You can turn off the air conditioner.Ill be closed. Lets open again, said Tangmajas forcefully to lift the thick wooden frame of the window. The two birds got accustomed to playing since they moved in. Hearing the noise, the two peregrine falcons turned their heads and widened their eyes to the source of the noise. But they were just wide-eyed, still on the edge of the bay windows, overlooking monarchs overlooking the collapsed ginkgo trees in their territory and the car parked on both sides of the street. Lyme asked again Whos coming Leon Salet. Leon What did he do Thomas looked back and forth at the room.

I am asking you now. They want to see you. I only know these. Because they have something, they are not, they are regular, heavy, and want. Lincoln. Tone. The handsome young man reached for his blond hair. He was wearing brown trousers and a white shirt, tied with a blue tie and the bow tie was flawless. When he hired Tommar a year ago, Lyme once told him that he could wear jeans and a T-shirt to work whenever he wanted. But from that day until now, he has been meticulously dressed. Lyme did not know if it was because he had kept the young man so far, but he did. No one had been in custody before Thomas before for six weeks, and those who resigned were tantamount to excommunication. Well, how do you tell them I told them to give me a few minutes to let me see if you got dressed first, http://www.examtestview.com/ and then they could come up. You did not ask me Self-assertion. Thank you very much. Thomas back to take a few steps toward the small stairs downstairs shouted Come on, gentlemen. What did they say to you, is not it Said, You have something to hide 400-101 questions from me. Thomas did not answer. examtestview Raim looked at the two men up the stairs. When they first entered the room Lyme first spoke. He said to Thomas Putting on the curtains, you have already disturbed the two birds too much. The actual meaning examtestview of this sentence was that he had enjoyed the bright morning sunshine. Can not speak. Sticking to the mouth of Cisco exam the tape stinky and sticky, so that she can not pronounce a word. She felt despair more helplessly than the cold, handcuffed metal on her wrist, compared to the short, stout fingers on her shoulders. The taxi driver, still wearing a ski 300-135 pdf boot, led her to a dark, damp corridor that ran through the rows of pipes and plumbing to the basement of an office building. But she does not know where the exact location is. If I can speak to him T. J. Kofax is a fun person. Morgan Stanley third floor of the mother of insects. A negotiator. money Do you want money I give you money, a lot of money, boy. But more than a few. She thought the remarks more than ten times, desperately trying to seize his eyes as if she could deliver the remarks into his head. Beg for you, she begged silently. She started thinking of her 401 k Retirement Savings Fund an important U.S. tax deferred savings plan to protect retiree benefits, with about 42 million people participating and a total asset pool of more than 2 trillion. – translator, she can give her all the pensions to him. Oh, beg you She remembered the scene of the last night The man turned around after watching the fireworks, pulled them off and put handcuffs on them. He put them close to the trunk, and then re-drive the road.

missclub.info

He http://www.examdumpsview.com/ stood there for a long time. Tami Joan and John desperately retreated until they reached the other side of the door, holding two sweaty bodies tightly together. The drivers hand bent into the shape of a cup, blocking the lights shone on the street light, looked at them more carefully. Suddenly, a loud noise echoed in the air. Tameron could not help but constricted a while, and John made a short, screaming scream. Behind the driver, the air in the distance was filled with bright red and blue flame stripes instantly. Then again is a few roar and scream. The driver turns and looks up, just to see a huge, examdumpsview orange-red cobweb over the city. It was a fireworks, and Tamie remembered the news read in the newspaper. It is a gift from the host and the Secretary-General of the United Nations to the delegates attending the conference and welcomes them to this great city on Earth. The driver turned toward the taxi again. Pat soon, he opened the door lock, slowly opened the door. 2 As usual, the informant did not leave a name. Therefore, there is no other way to pour back into the past to understand what the reporter said is a piece of open space. The headquarters radio said He said it was on the 37th Street near Eleventh Street. Those at the Notification Center never figured out where the exact location of the murder was. Although it is nine oclock in the morning, it has made people sweat more than hot. Emilia Shakes lay aside a tall grass thatch. She is conducting a search of light – a jargon of crime scene investigators – searching for suspicious objects with an S-shaped route. Nothing at all She looked down at the intercom on the dark blue uniform shirt. Patrolman 5885 calls headquarters without any notice. Do you have any further news The dispatcher replied in a bumpy noise 5885, there is no more information about the scene of the crime cissp pdf at the moment, but one thing The informant said he hoped the victim was dead. Please say it again, headquarters. The complainant said he hoped the victim was already dead. He said it would be best if so. Finished. Hopefully the victim Dead Shakes struggled across a broken barbed wire and began searching for another piece of open space. Still not found. She wants to leave. Just call 10-90, report that without any discovery, you can return to the Si Si area, it is her daily patrol area. Her knees hurt and she felt 400-101 questions as if she had been roasted on a terrible August day. She just wanted to slip to the Port Authority and get stuck with the Little Furrier there and come back to a large can of Arizona iced tea. Then, at eleven thirty – just two hours now – she was able to clear the drawers in the south section of Midtown and go to the lower town for training. But she finally did not do this. She can not leave this briefing without answering the phone call. As she continued to move on, she walked along the hot sidewalk through the path between the two abandoned apartments and into another covered, planted area. She slid her slender forefinger down into her flat-top hat and scratched it with irresistible restraints through layers of long, red hair on her head. In order to scratch more scalp, she simply faded her cap side, while crazy scratch. Sweat streaming down her forehead, itchy, so she fiercely blew a few brows.

This place is really messy. Lyme does not like the mess when cleaning the room. Microsoft exam He does not like the kind of chaos and roar, can not stand the harsh vacuum cleaner – he found himself particularly annoyed that stuff. 400-101 questions He was satisfied with it, satisfied with what it is now. This room, which he calls the office, is located on the second floor of this gothic, Upper West Side apartment overlooking the Central Park. The room was large, twenty by twenty feet square, but almost every inch of space was full of things. Sometimes he closes his eyes and plays a game trying to discern the scent of different objects in the room thousands of books and magazines, piles of copy paper, hot TV transistors, dusty light bulbs, Bulletin boards made of cork, as well as different upholstery materials such as vinyl, hydrogen peroxide and latex. He can distinguish three different brands of Scotch whiskey. And pest guano taste. I do not want to see him and tell http://www.examdumpsview.com/ him Im very busy. Theres another young police officer, Ernie Banks, who is the same name as a professional baseball player, right You really should have me clean the room. Every time you wait until someone visits you, you will find out how dirty it is here. Visiting God, the word sounds really old, at least in Victorian terms. Far too far .– So to say, there will be a bad ceremony Dirty What Thomas said is room, but Lyme thinks he also includes himself as an employer. Lymes hair Microsoft exam is dark and dense, like a twenty-year-old – though he is twice as old. However, they are entangled in a muddle-headdresses, grooming needs to be trimmed. Black beard on his face has not scratched three days, looks dirty. He often woke up from his sleep because of itchy ears, indicating that the hair there should be repaired. Lymes nails are long, fingernails and toenails are the same the ugly scary pajamas on his body have been worn continuously for a week without a change. His eyes were slender, his eyes dark brown, and his face looked rather pretty – I do not know if it was a big deal or something else, and Blaine told him more than once. They want to talk to you, continued Thomas. They said it was very important. Well, let them know. You have not seen Leon for nearly a year. Why See him now Did you scare the bird If you scared the bird, beware I was in a hurry with you. Its very important, Lincoln. Very important, I remember what you just said. He had Cisco exam called earlier, cissp pdf I had a nap, and you were out again. You woke up until six in the morning. No, he paused. Yes, I woke up very early, but then I fell asleep again and slept well. Did you check your message Thomas said There was no talk of him. He said he would It was around 10 oclock. Its just past eleven, and maybe hes temporarily called out of the examdumpsview emergency room, for a while. What do you want to say Did you just call . Maybe he wants to call in, and you just take up the line. I just What did I say Lyme asked, See youre angry, Im not saying you can not call. You Of course its always possible, I just said he might make a phone call, and you just take the Cisco exam line. No, you mean, this morning, fucking everything is not pleasing to the eye. You know, theres one thing called call waiting, you can pick up two calls at a time.We should have applied for one.My old friend Leon wants to do.His professional baseball player friend wants Ask them. Ask me now.

teenage.com

 3CE 

3ce ถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพอีกแบรนด์หนึ่ง อย่างที่เราทราบกันว่าราคาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแรงอยู่เหมือนกัน เนื่องจากแบรนด์เขารับรองมาว่าคุณภาพดีสุดยอด แถมยังปล่อยลูกเล่นใหม่ ๆ เก๋ ๆ มาให้เล่นอยู่เรื่อย เลยทำให้มีสาว ๆ จำนวนไม่น้อยที่เป็นสาวกและหลงรักในความน่ารักของ 3ce อย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือ ลิปดินสอ 12 สี ที่พอปล่อยออกมาแล้ว สาว ๆ ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหาซื้อกันอย่าล้นหลาม แค่นี้ก็พอรู้แล้วใช่มั้ยคะว่าของเขาดีแค่ไหน

chiclookgal.com
@3ce_official

en.stylenanda.com

 Mamonde 

Mamonde เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจากพลังธรรมชาติ และหมู่มวลดอกไม้มาสกัดลงในผลิตภัณฑ์มามอนด์ สะท้อนภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์จากธรรมชาติ จนกลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมอย่างมากในเกาหลี โดยเค้ามีคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ว่า

“ส่วนผสมที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติจะช่วยปลุกพลังผิวให้กลับมามีชีวิตชีวา เปล่งปลั่ง ดั่งดอกไม้แรกแย้มอีกครั้ง”

โดยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของ Mamonde จะมีแพ็คเกจเรียบ ๆ ดูสวยธรรมชาติแบบไม่ต้องแต่งเติมอะไรมาก โดยสีที่ทางแบรนด์ใช้ส่วนมากจะเป็นพวกสีขาว ฟ้า ชมพู และส้ม ซึ่งสื่อถึงดอกไม้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ถ้าสาว ๆ คนไหนชื่นชอบในธรรมชาติและดอกไม้ แบรนด์นี้ถือว่าสนใจมากค่ะ

bijinblair.blogspot.com
bijinblair.blogspot.com

 The Face Shop 

The Face Shop เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ แต่หลายคนคงสงสัยว่าทำไมในไทยแบรนด์นี้ถึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่ แต่มั่นใจได้ค่ะเพราะชาวเกาหลีส่วนมากยกย่องให้ The Face Shop เป็นแบรนด์ที่ดีมาก ๆ จริง ๆ เพราะผลิตภัณฑ์ของเค้าผลิตและมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งใช้แล้วขอบอกเลยว่าดีต่อผิวมากกกก ! สาวคนไหนอยากบำรุงผิว ต้องลอง The Face Shop เลยค่า

facebook.com/thefaceshopthailand
facebook.com/thefaceshopthailand
facebook.com/thefaceshopthailand
facebook.com/thefaceshopthailand

 Missha 

Missha เครื่องสำอางแบรนด์น้องใหม่จากเกาหลี ที่บอกเลยว่าถึงจะเปิดตัวมาหลังรุ่นใหญ่ ๆ แบบแบรนด์อื่น แต่เรื่องคุณภาพนี่ไม่ด้อยไปกว่าใครเลยค่า โดย Missha เป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์บำรุงตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ครบเครื่องมาก ๆ สาว ๆ บางคนเห็นแล้วอาจจะแปลกใจว่า เอ๊ะ! ทำไมแพ็คเกจมันถึงไม่น่ารักเหมือนแบรนด์อื่น ๆ ของเกาหลีเลย อยากจะบอกว่าเค้ามีเหตุผลจ้าาา เพราะเขาต้องการจะลดต้นทุนในเรื่องของการทำแพ็คเกจจิ้ง เพื่อสามารถขายสาว ๆ ได้ในราคาถูกยังไงล่ะคะ แต่บอกเลยว่าถึงแพ็คเกจอาจจะไม่โดนใจสาว ๆ แต่เรื่องคุณภาพไว้ใจ Missha ได้ค่ะ !

missha.net
@missha.official

 A’pieu 

แบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมาก ๆ ด้วยชื่อแบรนด์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า Basic ซึ่งสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ A’pieu นั่นเองค่ะ ที่เลือกเจาะกลุ่มเฉพาะคนอายุ 20 ต้น ๆ หรือสาว ๆ ที่พึ่งเริ่มสนใจดูแลผิวพรรณนั่นเอง โดยราคาผลิตภัณ์แต่ละตัวของแบรนด์นี้จะราคาไม่สูงมาก เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ แต่ใช่คุณภาพจะน้อยตามราคานะคะ เพราะสาว ๆ ที่เกาหลีเค้าคอนเฟิร์มมาแล้วว่า คุณภาพดีเกินราคาจริง ๆ

facebook.com/pg/apieuthailand
facebook.com/pg/apieuthailand
facebook.com/pg/apieuthailand
facebook.com/pg/apieuthailand

 Peripera 

 Peripera เครื่องสำอางแบรนด์ดังจากเกาหลี เครือเดียวกันกับเครื่องสำอาง Clio เป็นแบรนด์ที่จะมาช่วยเพิ่มเสน่ห์ความงามให้กับสาว ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ให้เลือกหลากหลายประเภท และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตา ทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่นได้ดี โดย Peripera ขึ้นชื่อเรื่องลิปสติกมาก ด้วยสีที่ติดทนนาน และความคมชัดของสี จึงทำให้โดนใจของสาว ๆ หลายคน ใครที่เป็นสาวกลิปสติก ขอบอกว่าห้ามพลาดแบรนด์นี้โดยเด็ดขาดดดด

@peripera_official
@peripera_official
เครื่องสำอางเกาหลี
@peripera_official
@peripera_official

ว้าวววววว! แต่ละแบรนด์นี่คุณภาพดี แถมยังน่ารักสุด ๆ เลยใช่มั้ยล่ะคะ เห็นแล้วอยากจะวิ่งออกจากบ้านไปซื้อซะตอนนี้เลย ถ้าสาว ๆ สนใจแบรนด์ไหนใน 7 แบรนด์นี้ ก็อย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนไปซื้อที่ช็อปกันด้วยนะค้าาา