SKII เปิดตัวภาพยนตร์สั้น ‘The Expiry Date’ จุดประเด็นภาวะกดดันเรื่องอายุของผู้หญิงเอเชียแปซิฟิก

SKII เผยผลการสำรวจเกี่ยวกับภาวะกดดันเรื่องอายุของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ผู้หญิงเพียง 2 จาก 10 คนเท่านั้น ที่ไม่รู้สึกแย่กับการมีอายุมากขึ้น กว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงเอเชียที่เข้าร่วมการสำรวจเผยว่า ตนเองรู้สึกไม่ดีและไม่พอใจกับมุมมองที่ผู้อื่นมีต่อสถานะของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองเกี่ยวกับอายุหรือสถานภาพทางการสมรส ซึ่งมีผู้หญิงถึงร้อยละ 72  ในประเทศเกาหลีใต้ และร้อยละ 62 ในประเทศจีนที่ต้องตอบคำถามในประเด็นนี้จากคนรอบข้างและรู้สึกไม่สบายใจ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นำมาเป็นสองอันดับแรกที่ผู้หญิงรู้สึกไม่มีความสุขกับการมีอายุมากขึ้น ซึ่งผู้หญิงญี่ปุ่นจาก 6 ใน 10 คน และผู้หญิงเกาหลีใต้เกินครึ่งที่รู้สึกแบบนี้เช่นกัน ส่วนในประเทศจีน ผู้หญิงโสดกว่า 6 ใน 10 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ต่างชี้ว่า การหาคู่ที่เหมาะสมเพื่อแต่งงาน...