เรียกว่าเป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่อระดับประเทศ ส่งท้ายปี สำหรับการประกวด มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2560 เวทีเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวดเวทีหนุ่มหล่อระดับโลก MISTER INTERNATIONAL  และเป็นการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่มาประดับวงการ โดยได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และทั้ง 20 คนก็ได้มีการถ่ายแฟชั่นเซ็ท เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยใช้คอนเช็ปในครั้งนี้ว่า  “ RECIPES for small HAPPINESS”  มอบความความสุขส่งท้ายปีให้สาวๆได้ใจละลาย โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

MIT 01  นายศิริชัย มีลาภ (กล้า)  อายุ : 22  ส่วนสูง : 180  น้ำหนัก : 74  การศึกษา : ปี4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

MIT 02 นายภัทรชนน ใจท้วม (นนท์) อายุ : 20 ส่วนสูง : 177 น้ำหนัก : 74  การศึกษา : ปี3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

MIT 03 นายพีรพล ใจท้วม (จีโน่)  อายุ : 19  ส่วนสูง : 180  น้ำหนัก : 75 การศึกษา : ปี2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

MIT 04 นายเขมราช ภิระบรรณ (เขม) อายุ : 27 ส่วนสูง : 180 น้ำหนัก : 67 การศึกษา : จบการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MIT 05 นายพงศ์สรรค์ สุวรรณลิวงศ์ (แบงค์) อายุ : 27 ส่วนสูง : 176 น้ำหนัก : 71 การศึกษา : จบการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

MIT 06 นายกรกวี นุ่มน้อย (เติ๊ก) อายุ : 21 ส่วนสูง : 180 น้ำหนัก : 70  การศึกษา : จบการศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

MIT 07 นายอดิศร สุวรรณ (ธี) อายุ : 24  ส่วนสูง : 187 น้ำหนัก : 79 การศึกษา : กำลังการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MIT 08 นายภูมิ หงษ์ทรง (ภูมิ) อายุ : 21 ส่วนสูง : 180 น้ำหนัก : 67 การศึกษา : ปี3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MIT 09 นายเกียรติศักดิ์ เสานอก (โดม) อายุ : 21 ส่วนสูง : 187 น้ำหนัก : 80 การศึกษา : ปวส.ปี2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการปากช่อง

MIT 10 นายณวรรธ โออินทร์ (โอ๊ต) อายุ : 26 ส่วนสูง : 188 น้ำหนัก : 82 การศึกษา : จบการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

MIT 11 นายมฤษฎา ภัทรทิวานนท์ (เจสส์) อายุ : 18 ส่วนสูง : 183 น้ำหนัก : 69 การศึกษา : ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี

MIT 12 นายเสกสรร ยามพิทักษ์  (ไม้เอก) อายุ : 24 ส่วนสูง : 179 น้ำหนัก : 75 การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

MIT 13 นายพิชัยรัตน์ พิมลมาส (เต๋า) อายุ : 20 ส่วนสูง : 180 น้ำหนัก : 70 การศึกษา : ปี1 คณะมนุษศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

MIT 14 นายปิยทัศน์ บรรจงจิตร (น็อต) อายุ : 20 ส่วนสูง : 180 น้ำหนัก : 70 การศึกษา : ปี2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต

MIT 15 นายณัฐพล พวงลำเจียก (วัน) อายุ : 21ส่วนสูง : 180น้ำหนัก : 79การศึกษา : ปี3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

MIT 16 นายภาณุ คุยบึงสิม (เอิร์ธ) อายุ : 22ส่วนสูง : 180น้ำหนัก : 67 การศึกษา : ปี2 คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาเขตขอนแก่น

MIT 17 นายศักดิ์อรุณ คุนทา (ฮ่าย) อายุ : 25 ส่วนสูง : 183 น้ำหนัก : 67การศึกษา : จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

MIT 18 นายอภิวัฒน์ บุพพันเหรัญ (ที) อายุ : 25ส่วนสูง : 175น้ำหนัก : 68 การศึกษา : ปี4 คณะ SIIT วิศวกรรมศาสตร์ – เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MIT 19 นายปิยบุตร ปานบุญ (ฟลุ๊ค) อายุ : 22 ส่วนสูง : 183 น้ำหนัก : 73 การศึกษา : ปี4 คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

MIT 20 นายดุลยาธาร พยุงสุวรรณ (จ็อบ)อายุ : 22ส่วนสูง : 186น้ำหนัก : 75 การศึกษา : จบการศึกษา วทบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยในรอบตัดสิน มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2560 จะเกิดขึ้นใน วันอาทิตย์  ที่ 24 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น.    HIMMAPAN THEATER @SHOW DC พระราม 9  และชมเทปบันทึกภาพรอบตัดสินทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3SD   เวลา 20.30 – 22.30 น.  ของคืนวัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560  โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมรอบตัดสินได้ที่  ได้ที่ www.ticketmelon.com